240px-VIUllmann_by_JVilimek

Ignác Vojtěch Ullmann (1822-1897)

Byl první z řady architektů, kteří dali Praze její novodobou tvář. Zahájil tak významnou etapu dějin české architektury, která trvala do 30. let 20. století I. V. Ullmann se narodil 23. 4. 1822 v Praze v rodině jehlářského mistra Jakuba Ullmanna. Témuž řemeslu se v letech 1834 – 1838 vyučil. Další jeho cesta vedla k zednickému řemeslu, poté ke studiu na pražské polytechnice a odtud ke studiu architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni (1842- 1847) na škole architektury …

tyrlova_hermina

Hermína Týrlová (1900-1993)

Zakladatelka českého animovaného filmu, režisérka, výtvarnice. Narodila se 11. 12. 1900 na Březových Horách v rodině horníka Antonína Týrla a jeho ženy Marie. Otec zemřel při práci v dole Marie v roce 1904, matka v roce 1912. Do čtrnácti let vyrůstala v sirotčinci, odtud odešla do Prahy do služby. S divadelním prostředím se seznámila v roce 1915 v holešovické Uranii, kde hrála drobné role a tančila. Počátkem 20. let se zde potkala se svým budoucím manželem  Karlem Dodalem. Po roce 1925 ji Dodal …