tyrlova_hermina

Hermína Týrlová (1900-1993)

Zakladatelka českého animovaného filmu, režisérka, výtvarnice. Narodila se 11. 12. 1900 na Březových Horách v rodině horníka Antonína Týrla a jeho ženy Marie. Otec zemřel při práci v dole Marie v roce 1904, matka v roce 1912. Do čtrnácti let vyrůstala v sirotčinci, odtud odešla do Prahy do služby. S divadelním prostředím se seznámila v roce 1915 v holešovické Uranii, kde hrála drobné role a tančila. Počátkem 20. let se zde potkala se svým budoucím manželem  Karlem Dodalem. Po roce 1925 ji Dodal …