tesarik

Richard Tesařík (1915-1967)

Genmjr. Richard Tesařík se narodil 3. 12. 1915 v Praze. Hrdina SSSR, jeden z nejznámějších představitelů čs. zahraničního protifašistického vojenského odboje, legendární velitel našich tankových vojsk v době 2. světové války. Od roku 1921 žila Tesaříkova rodina v Příbrami. Richard zde navštěvoval obecnou a poté měšťanskou školu. Patřil k aktivním členům zdejšího Sokola. V době nacistické okupace bojoval v čs. vojenských jednotkách v SSSR. Nejprve jako pěšák a později velel našim tankistům. Proslavil se v mnoha bitvách …