Václav Šára (1893-1951)

Akademický sochař, malíř. Narodil se v Příbrami 28. 11. 1893 jako třetí ze šesti dětí Františka Šáry a jeho ženy Marie, roz. Štístkové. Po maturitě na příbramské reálce v roce 1913 nastoupil ke studiu na sochařsko-kamenické škole v Hořicích, zde absolvoval v roce 1917 a nastoupil na AVU v Praze. Dva roky studoval u prof. Jana Štursy, poté přešel na medailérské oddělení Otakara Španiela, studia ukončil v roce 1921. Po absolutoriu pracoval v Praze, často pobýval v Příbrami. Vedle sochařství se věnoval i malbě …