Blažej Mixa (1834-1915)

Narodil se 2. února 1834 v Příbrami jako syn příbramského měšťana a voskáře Jana Mixy. Po ukončení nižší reálky vstoupil do závodu svého otce a v roce 1869 jej převzal. Od mládí se účastnil veřejného života, byl spoluzakladatelem příbramských kulturních spolků. V roce 1867 byl zvolen členem obecního zastupitelstva. Do jeho života zasáhla rodinná tragédie, když mu v říjnu 1876 během čtrnácti dnů zemřely na záškrt a spálu všechny čtyři děti ve věku od 2 do 6 let. …