Ladislav Malý (1862-1956)

Narodil se 17. března 1862 v Příbrami v rodině učitele Šebestiána Malého a Johany, dcery bohatého příbramského měšťana Václava Housky. Navštěvoval zdejší nižší reálné gymnasium a po nečekané otcově smrti od roku 1877 zdejší učitelský ústav. Neutěšené poměry, které ve škole tehdy panovaly, ho přiměly přestoupit na pražský učitelský ústav. Po jeho dokončení se v roce 1881 stal podučitelem na Dobříši, po dvou letech byl přeložen na Březové Hory. Roku 1887 se oženil s Kamilou Marií Herrmanovou, dcerou …