df412ae45bb68bddb1aec1005be861cb

Hanuš Jelínek (1878-1944)

překladatel, spisovatel, diplomat (3. 9. 1878 Příbram – 27. 4. 1944 Praha) Hanuš Jelínek, syn městského úředníka, se narodil 3. září 1878 v Příbrami v kdysi slavném zájezdním hostinci „U Sebastopolu“. Po ukončení obecné školy nastoupil na reálné gymnázium, kde mezi jeho spolužáky patřil mimo jiné i básník Karel Toman, tehdy ještě Antonín Bernášek. První verše, uveřejněné v časopise Horymír, napsal už během studií na gymnáziu v roce 1893. Po maturitě roku 1896 pokračoval na Filozofické …