hojden

Karel Hojden (1893-1975)

Akademický malíř, grafik, který převážnou část tvorby věnoval rodnému městu a hornictví. Narodil se 11. 10. 1893 jako páté dítě manželů Františka Hojdena a jeho ženy Marie, rozené Pilousové. Prostředí chudé hornické rodiny a skromné podmínky ovlivnily celý další Hojdenův život i tvorbu. Po ukončení měšťanské školy v roce 1908 odešel do Prahy a soukromě zde studoval malířství. Následovala zkouška na uměleckoprůmyslovou školu, kam byl přijat v roce 1909. První tři roky …