drda

Jan Drda (1915-1970)

Jan Drda (prozaik, publicista, dramatik, filmový scénárista) se narodil 4. dubna 1915 v Příbrami v Žižkově ulici, blízko dnešního Sevastopolského náměstí. Jeho dětství nebylo příliš radostné, maminka brzy zemřela, otec péči o rodinu nezvládal, znovu se oženil a roku 1925 nadobro odešel z Příbrami. Jan a jeho o dva roky mladší sestra Marie byli vychováváni prarodiči, ti během krátké doby bohužel zemřeli také; Marie skončila v sirotčinci a Jan, tehdy už student …