Václav Dražan (1917-1979)

Narodil se 16. července 1917 v početné rodině příbramského horníka Josefa Dražana. Dražanovi žili společně s matčiným bratrem, řídícím učitelem, varhaníkem, zpěvákem a sbormistrem Bohumilem Soukupem, který hudebně nadané bratry Josefa a Václava vzdělával. Václav Dražan v roce 1937 odmaturoval na příbramském gymnasiu a zapsal se k přednáškám na katedře dějin hudby Filosofické fakulty UK v Praze. Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 pracoval jako úředník a soukromě studoval varhanní a klavírní hru, …