Karel Domin (1851-1922)

Narodil se 27. ledna 1851 v Praze. Studoval na reálce a technice v Praze. Působil nejprve na učitelském ústavu v Praze a Kutné Hoře. Roku 1892 byl jmenován ředitelem příbramského učitelského ústavu, na němž s jeho příchodem zavládlo ovzduší pohody a srdečné laskavosti. Byl to skromný, prozíravý a shovívavý člověk vynikajícího ducha, který důležitá rozhodnutí konal se souhlasem pedagogického sboru. Již po dvou letech jeho působení se školní budova dočkala rekonstrukce. V říjnu 1898 svolal ustavující valnou …