Augustin Jindřich Beer (1815-1879)

Augustin Jindřich Beer se narodil 15. 7. 1815 v Příbrami. C. k. horní rada, specialista v oblasti geologie, důlního měřičství a úpravnictví, představitel Báňské akademie v Příbrami, v letech 1875 – 1878 její ředitel. Příbramský rodák, který pocházel ze zdejší měšťanské rodiny; syn Václava a Josefy Beerových pobývajících v domě na jižní straně hlavního náměstí. Základní vzdělání získal v Příbrami na hlavní škole, poté absolvoval vyšší tříleté gymnázium v Praze (jedním z jeho učitelů byl …