Bratři Weilové

Příbramská firma bratří Weilů začala působit v roce 1889. Zakladateli byli Karel Reichner, obchodník se dřevem na Březových Horách, a Josefa Weilová (*1858 Trhové Dušníky, + 1942 Terezín). Předmětem podnikání byla „Výroba a prodej náhrobních věnců z perel, růženců, jich součástek a poutnického zboží“. V letech 1903-1912 se do řízení firmy zapojil Josefin manžel David Weil (*1852 Vysoká u Příbramě, +1912 Příbram). V roce 1919 se podnik stal firmou rodiny Weilů pod názvem „Bratří …