Josef Theurer (1862-1928)

Prof. Dr. Josef Theurer se stal prvním rektorem Vysoké školy báňské v Příbrami. Patřil zároveň mezi nejvýznamnější báňské specialisty se zaměřením na matematickofyzikální výzkumy. Vedle své profese působil také jako nadšený podporovatel ochotnického divadla v Příbrami, byl klavírním virtuózem, dirigentem, muzikologem a propagátorem české hudby. Patřil mezi blízké přátele slavných osobností našeho kulturního života – Antonína Dvořáka a Aloise Jiráska. Josef Theurer přišel na svět v Litomyšli 20. 11. 1862 v rodině …

František_Pošepný

František Pošepný (1836-1895)

C. k. horní rada prof. František Pošepný je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. Jeho význam a vědecký věhlas daleko přesáhl hranice naší vlasti. František Pošepný se narodil 30. 3. 1836 v Jilemnici. Základní vzdělání získal ve školách v Liberci a Dvoře Králové, následně navštěvoval nejdříve pražskou reálku a po ní Polytechnický ústav v Praze. Od roku 1857 pokračoval ve studiu na Montánním učilišti v Příbrami, kde se s mimořádnou pozorností seznamoval zejména s přednáškami …