hail

Karel Hail (1819-1893)

Narodil se 25. dubna 1819 v Českém Krumlově. Otec byl dělostřeleckým šikovatelem, a rodina se několikrát stěhovala. Ve 13 letech se začal učit kupcem a během svých obchodních cest si oblíbil Příbram, kde si v roce 1844 najal krám ve Fioronovském domě na rynku, kde později bývala lékárna U Bílého lva. Později si zavedl ještě obchod a výrobu likérů a čokolády v Plzeňské ulici. Záhy se zapojil do společenského života ve městě a v revolučním roce 1848 vstoupil do příbramské gardy, …

Blažej Mixa (1834-1915)

Narodil se 2. února 1834 v Příbrami jako syn příbramského měšťana a voskáře Jana Mixy. Po ukončení nižší reálky vstoupil do závodu svého otce a v roce 1869 jej převzal. Od mládí se účastnil veřejného života, byl spoluzakladatelem příbramských kulturních spolků. V roce 1867 byl zvolen členem obecního zastupitelstva. Do jeho života zasáhla rodinná tragédie, když mu v říjnu 1876 během čtrnácti dnů zemřely na záškrt a spálu všechny čtyři děti ve věku od 2 do 6 let. …