Karel Domin (1851-1922)

Narodil se 27. ledna 1851 v Praze. Studoval na reálce a technice v Praze. Působil nejprve na učitelském ústavu v Praze a Kutné Hoře. Roku 1892 byl jmenován ředitelem příbramského učitelského ústavu, na němž s jeho příchodem zavládlo ovzduší pohody a srdečné laskavosti. Byl to skromný, prozíravý a shovívavý člověk vynikajícího ducha, který důležitá rozhodnutí konal se souhlasem pedagogického sboru. Již po dvou letech jeho působení se školní budova dočkala rekonstrukce. V říjnu 1898 svolal ustavující valnou …

Ladislav Malý (1862-1956)

Narodil se 17. března 1862 v Příbrami v rodině učitele Šebestiána Malého a Johany, dcery bohatého příbramského měšťana Václava Housky. Navštěvoval zdejší nižší reálné gymnasium a po nečekané otcově smrti od roku 1877 zdejší učitelský ústav. Neutěšené poměry, které ve škole tehdy panovaly, ho přiměly přestoupit na pražský učitelský ústav. Po jeho dokončení se v roce 1881 stal podučitelem na Dobříši, po dvou letech byl přeložen na Březové Hory. Roku 1887 se oženil s Kamilou Marií Herrmanovou, dcerou …