dohansky

Antonín Bořek-Dohalský (1889-1942)

Narodil se 23. října 1889 v Přívozci u Domažlic jako syn hraběte Františka Karla Bořka-Dohalského a belgické šlechtičny Ludoviky rozené d´Hoop. V deseti letech ho rodiče poslali do Akademie hraběte Straky v Praze, kde získal stipendium z fondu určeného dětem z chudých rodin české šlechty. V roce 1907 odmaturoval na malostranském gymnasiu. Vstoupil do arcibiskupského semináře a pak studoval teologii v České koleji v Římě, kde získal titul ThDr. Byl vysvěcen na kněze a v roce 1912 se vrátil do Čech. …

Václav Dražan (1917-1979)

Narodil se 16. července 1917 v početné rodině příbramského horníka Josefa Dražana. Dražanovi žili společně s matčiným bratrem, řídícím učitelem, varhaníkem, zpěvákem a sbormistrem Bohumilem Soukupem, který hudebně nadané bratry Josefa a Václava vzdělával. Václav Dražan v roce 1937 odmaturoval na příbramském gymnasiu a zapsal se k přednáškám na katedře dějin hudby Filosofické fakulty UK v Praze. Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 pracoval jako úředník a soukromě studoval varhanní a klavírní hru, …