df412ae45bb68bddb1aec1005be861cb

Hanuš Jelínek (1878-1944)

překladatel, spisovatel, diplomat (3. 9. 1878 Příbram – 27. 4. 1944 Praha) Hanuš Jelínek, syn městského úředníka, se narodil 3. září 1878 v Příbrami v kdysi slavném zájezdním hostinci „U Sebastopolu“. Po ukončení obecné školy nastoupil na reálné gymnázium, kde mezi jeho spolužáky patřil mimo jiné i básník Karel Toman, tehdy ještě Antonín Bernášek. První verše, uveřejněné v časopise Horymír, napsal už během studií na gymnáziu v roce 1893. Po maturitě roku 1896 pokračoval na Filozofické …

drda

Jan Drda (1915-1970)

Jan Drda (prozaik, publicista, dramatik, filmový scénárista) se narodil 4. dubna 1915 v Příbrami v Žižkově ulici, blízko dnešního Sevastopolského náměstí. Jeho dětství nebylo příliš radostné, maminka brzy zemřela, otec péči o rodinu nezvládal, znovu se oženil a roku 1925 nadobro odešel z Příbrami. Jan a jeho o dva roky mladší sestra Marie byli vychováváni prarodiči, ti během krátké doby bohužel zemřeli také; Marie skončila v sirotčinci a Jan, tehdy už student …