Václav Trnka (1897-1965)

Mezi nejvýznamnější osobnosti příbramské nemocnice a zdejšího zdravotnictví ve 20. století patřil MUDr. Václav Trnka, jenž se výrazně zasadil za pomoci dalších lékařů a také řádových sester o konsolidaci tohoto zdravotnického zařízení. Na pozici primáře se dostal roku 1932 vítězstvím v konkurzu mezi 11 uchazeči. Co víme o Trnkově životě? Narodil se 17. 8. 1897 v Jarově u Berouna. Po studiu na reálném gymnáziu v Berouně a tříletém pobytu na frontě 1. světové války v uniformě vojáka rakousko-uherské armády absolvoval v nově vzniklé …