Václav Dražan (1917-1979)

Narodil se 16. července 1917 v početné rodině příbramského horníka Josefa Dražana. Dražanovi žili společně s matčiným bratrem, řídícím učitelem, varhaníkem, zpěvákem a sbormistrem Bohumilem Soukupem, který hudebně nadané bratry Josefa a Václava vzdělával. Václav Dražan v roce 1937 odmaturoval na příbramském gymnasiu a zapsal se k přednáškám na katedře dějin hudby Filosofické fakulty UK v Praze. Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 pracoval jako úředník a soukromě studoval varhanní a klavírní hru, …

veprek

Antonín Vepřek (1907-1978)

Narodil se 24. prosince 1907 v Úmoníně u Kutné Hory. Mimořádné hudební schopnosti ho nasměrovaly ke studiu na učitelském ústavu v Kutné Hoře, kde se hře na housle a výuce hudby věnovala značná pozornost. Po maturitě působil na Litoměřicku. Po okupaci v roce 1939 odešel s manželkou a dcerou z obsazeného pohraničí do Příbrami, kde opět našel uplatnění jako učitel. Začal hrát na violoncello v Příbramské filharmonii a převzal vedení pěveckého spolku Lumír-Dobromila. Oba spolky poskytovaly obyvatelům města bohaté kulturní vyžití. …