Jan Antonín Alis (1732-1801)

Hormistr a huťmistr, horní rada. Narodil se 11. 1. 1732 ve Vysoké Peci u Příbrami. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem z řad odborníků v rámci báňského podnikání v Čechách 2. poloviny 18. století. Po absolvování Hornického učiliště v Jáchymově se stal nejprve roku 1750 praktikantem v březohorském báňském závodě v Příbrami, následně byl roku 1755 jmenován směnmistrem a později huťmistrem v Kutné Hoře. Po roce 1770 byl vyslán do Ostravy, kde učinil první ověřený a lokalizovaný nález uhlí. V době hlubokého úpadku a vleklé krize …