hrabak

Josef Hrabák (1833-1921)

Prof. Dr. Ing. Josef Hrabák se narodil 13. 4.  1833 v Siré u Rokycan. C. k. dvorní rada, český montanista a vysokoškolský pedagog, mezinárodně uznávaný vědec. V letech 1853 – 1856 absolvoval Báňskou akademii v Banské Štiavnici. V tomto slovenském městě poté nastoupil ve státním báňském závodě. Po zvládnutí provozní praxe se stal roku 1862 asistentem hornictví na Báňské akademii ve štýrském Leobenu, kde později jako docent přednášel obor technické matematiky a báňského strojnictví. …

Augustin Jindřich Beer (1815-1879)

Augustin Jindřich Beer se narodil 15. 7. 1815 v Příbrami. C. k. horní rada, specialista v oblasti geologie, důlního měřičství a úpravnictví, představitel Báňské akademie v Příbrami, v letech 1875 – 1878 její ředitel. Příbramský rodák, který pocházel ze zdejší měšťanské rodiny; syn Václava a Josefy Beerových pobývajících v domě na jižní straně hlavního náměstí. Základní vzdělání získal v Příbrami na hlavní škole, poté absolvoval vyšší tříleté gymnázium v Praze (jedním z jeho učitelů byl …