dohansky

Antonín Bořek-Dohalský (1889-1942)

Narodil se 23. října 1889 v Přívozci u Domažlic jako syn hraběte Františka Karla Bořka-Dohalského a belgické šlechtičny Ludoviky rozené d´Hoop. V deseti letech ho rodiče poslali do Akademie hraběte Straky v Praze, kde získal stipendium z fondu určeného dětem z chudých rodin české šlechty. V roce 1907 odmaturoval na malostranském gymnasiu. Vstoupil do arcibiskupského semináře a pak studoval teologii v České koleji v Římě, kde získal titul ThDr. Byl vysvěcen na kněze a v roce 1912 se vrátil do Čech. …