Karel Beneš - Portrét B  Mikendy 08

Bohuslav Mikenda (1860-1928)

  Narodil se 24. srpna 1860 v Jičíně. V letech 1890-1924 vyučoval na příbramském gymnasiu latinu, řečtinu a němčinu. Byl sběratelem a mecenášem umění, členem podpůrných spolků pro studenty a zakladatelem vlastní studentské nadace. Ve svém domě ve Fibichově ulici založil galerii, kterou odkázal městu Příbrami. Žádnou jinou obrazovou galerii totiž město nemělo. Koncem čtyřicátých let byla galerie otevřena pro veřejnost. Rada Místního národního výboru ji však v roce 1950 zrušila …